INŻYNIERIA

PROJEKTOWANIE

Doradztwo techniczne

Zespół doświadczonych projektantów Flipo-Energia służy profesjonalną pomocą w zakresie doboru odpowiedniego rozwiązania technicznego zapewniającego nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej oferując Państwu asystę na każdym etapie rozwoju projektu.

Projekty elektryczne, sanitarne, sterownicze i monitorowania

Wykonywanie koncepcji i kompleksowych projektów dedykowanych do instalacji agregatów prądotwórczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców dla przepisów p.-poż., BHP i ZE.
Wykonywanie instrukcji współpracy agregatu z siecią.

Projekty zabudowy specjalnej

Wykonywanie projektów zabudowy agregatów prądotwórczych na specjalne wymagania klientów.

Operaty akustyczne

Wykonywanie projektów akustycnych.

Projekty budowlane dot. montażu agregatów

Wykonywanie projektów fundamentów instalacji i otworów technologicznych.

INSTALACJE

Posadowienie urządzeń

Montaż wymaganych instalacji elektrycznych, paliwowych, układów komina, wentylacji i monitorowania agregatu.
Obsługa również niestandardowego posadowienia sprzętu.

Układy odprowadzania spalin

Instalowanie układów odprowadzania spalin naciśnieniowych, izolowanych, dwupłaszczowych, z blachy nierdzewnej.

Układy paliwowe

Instalacja układów paliwowych wraz z magazynem paliw oraz zbiornikiem dziennym przy agregacie.

Układy chłodzenia i wentylacji

Instalacja układów chłodzenia wraz z chłodnicą na ramię agregatu i chłodnicą wyniesioną.
Instalowanie układów wentylacyjnych z tłumikami hałasu i sterowanymi automatycznie przepustnicami.

Izolacja akustyczna

Wykonywanie izolacji akustycznej pomieszczeń, ścian i sufitów.
Instalowanie ekranów akustycznych.

Instalacje elektryczne

Instalowanie pełnych układów sterowania automatyki do pracy pojedynczej agregatu, pracy równoległej pomiędzy agregatami oraz pomiędzy agregatami i siecią energetyczną na  niskie N/N 400 V i średnie S/N 6000 V napięcia.

URUCHOMIENIA

Podłączanie urządzeń do przygotowanych instalacji. Wykonywanie testów funkcjonalnych, pomiarów elektrycznych i pomiarów głośności urządzeń. Podłączenie monitorowania. Wykonanie dokumentacji powykonawczych oraz szkolenia pracowników z obsługi sprzętu. Przekazanie systemu do eksploatacji oraz objęcie go opieką serwisową.