OPIEKA SERWISOWA

Nadzór wykonania umowy

 

Audyt techniczny
Ustalenie zakresu umowy serwisowej
Konsultacja dokumentacji on-line
Pogotowie techniczne / hot-line

 

Możliwość zgłoszenia usterki lub awarii zespołu prądotwórczego do naszego serwisu prewencyjnego czynnego całą dobę. Nasi certyfikowani inżynierowie są gwarantem profesjonalnej obsługi sprzętów i wsparcia technicznego na najwyższym poziomie przy szybkim czasie reakcji.

Zdalne monitorowanie

 

Nasi technicy posiadają możliwość kontroli funkcjonowania Państwa agregatów poprzez stronę WWW.

Przeglądy techniczne i okresowe

Silnik

– Sprawdzenie układu podgrzewania generatora

– Sprawdzenie szczelności układów: smarowania, chłodzenia, paliwowego

– Wymiana oleju oraz filtrów paliwa, oleju, powietrza, wymiana płynu chłodzącego

– Sprawdzenie układów zabezpieczenia silnika

– Kontrola szczelności układu wydechowego

– Sprawdzenie prawidłowości działania układu chłodzenia, naciągu pasków klinowych, prawidłowości połączeń elektrycznych

Prądnica

 

– Pomiar i ewentualna korekta podstawowych parametrów elektrycznych generatora

– Sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych: wewnętrznych i zewnętrznych

– Sprawdzenie połączeń mechanicznych

– Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy

Automatyka

 

– Sprawdzenie połączeń wewnętrznych automatyki zespołu prądotwórczego

– Sprawdzenie układu zabezpieczeń

– Sprawdzenie automatyki startu i zatrzymania zespołu prądotwórczego

– Uruchomienie zespołu na okres ok. 30 min. (na biegu jałowym)

– Pomiar parametrów pracy agregatu pod obciążeniem trola rozruchu po symulowanym zaniku sieci miejskiej

– Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowej obsługi urządzenia i opracowanie wykazu czynności obsługowo-konserwacyjnych

Bateria akumulatorów

 

– Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu elektrolitu

– Pomiar prądu wydajności testerem akumulatorów

– Sprawdzenie układu ładowania akumulatora