SERWEROWNIA, WROCŁAW, 2015

Dostawa, montaż oraz wykonanie instalacji paliwowej ponad dach i uruchomienie agregatu prądotwórczego X800 o mocy 800 kVA – urządzenie w obudowie dźwiękochłonnej.