Układy chłodzenia i wentylacji

Instalacja układów chłodzenia wraz z chłodnicą na ramię agregatu i chłodnicą wyniesioną.
Instalowanie układów wentylacyjnych z tłumikami hałasu i sterowanymi automatycznie przepustnicami.