Układy odprowadzania spalin

Instalowanie układów odprowadzania spalin naciśnieniowych, izolowanych, dwupłaszczowych, z blachy nierdzewnej.