Posadowienie urządzeń

Montaż wymaganych instalacji elektrycznych, paliwowych, układów komina, wentylacji i monitorowania agregatu.
Obsługa również niestandardowego posadowienia sprzętu.